Elohim Meditaties is een onderdeel van Praktijk Danielle Forrer webshop-danielleforrer.nl Adres Neptunusstraat 77 1771 BT Wieringerwerf e: d.forrer@quicknet.nl f: 0629260400 kvk:  5230988

Intensief helende Elohim meditaties (Elohim avonden)

Maandelijks   organiseer   ik   avonden   op   unieke locaties    waar    ik    –    in    samenwerking    met engelen    en    opgestegen    meesters    -    met meerdere   mensen   tegelijk   aan   de   slag   kan. Deze    avonden    noem    ik    ‘Intensief    Helende Elohim       Meditaties’,       afgekort       ‘Elohim avonden’.   Voor   degenen   die   zo’n   avond   nog nooit   mee   hebben   gemaakt,   zal   ik   proberen te    omschrijven    wat    dit    nou    voor    avonden zijn…. Op    een    Elohim    avond    houd    ik    mij    bezig    met    alle    aanwezigen    in    de    zaal. Natuurlijk   is   er   voor   de   aanwezigen   veel   minder   tijd   en   aandacht   beschikbaar   dan   in een   persoonlijk   consult.   En   toch   gebeurt   er   op   deze   avonden   doorgaans   heel   veel!   Zo kan   er   veel   belasting   los   worden   gelaten,   pijn   geheeld   en   kracht   op   worden gehaald.   Het   is   volledig   maatwerk   en   de   regie   geef   ik   volledig   over   in   grotere handen.   Gedurende   de   avond   gebruik   ik   o.a.   mijn   vaardigheden   als   aurareader, waardoor ik nauwkeurig hoor, zie, voel en weet wat ‘de bedoeling’ is.

Thema’s

Iedere   avond   is   uniek   en   heeft   een   of   meerdere   thema’s.   Welke   dat   is   of   zijn   ontdek   ik   ook   pas   op   de avond   zelf.   De   thema’s   houden   altijd   verband   met   de   processen   die   al   (bewust   of   sluimerend)   spelen bij   de   deelnemers.   Iedere   aanwezige   die   in   hetzelfde   proces   verkeert,   in   welk   stadium   (van   begin   tot afronding)   dan   ook,   beïnvloedt   elkaar   positief.   De   readings   kunnen   inzicht   brengen   en   de   Elohim meditaties    zijn    erop    gericht    om    de    thema´s    met    behulp    van    de    kracht    van    de    engelen    te ondersteunen en te helen. Het   komt   regelmatig   voor   dat   deelnemers   nog   iets   met   elkaar   uit te   werken   hebben   vanuit   een   verleden   waar   ze   zich   niet   bewust van   waren.   Nadat   ik   verheldering   heb   gebracht   (door   de   historie te   schouwen   en   voor   de   betrokkenen   begrijpelijk   te   duiden)   en   er voldoende    bewustzijn    is,    kan    er    heling    plaatsvinden.    Dat    kan maken   dat   iemand   zich   kilo’s   lichter   kan   voelen,   alsof   er   een zware    last    van    zich    af    is    gevallen.    Of    dat    iemand    zich    juist zwaarder   voelt,   doordat   hij   zich   beter   met   de   aarde   verbinden kan.   Ik   vind   het   keer   op   keer   weer   zo   bijzonder   hoe   het   mogelijk is   dat   mensen,   die   elkaar   in   het   dagelijks   leven   nog   nooit   gezien hebben,   toch   samen   worden   gebracht   in   een   zaal   op   een   Elohim   avond,   zodat   er   stukken   vanuit   een gezamenlijk verleden geheeld kan worden.

Elohim, Aartsengelen en Opgestegen Meesters

Elohim    zijn    scheppingsengelen.    Zij    staan    in    directe    verbinding    met    de    scheppende kracht.   Hun   liefdevolle   trilling   is   enorm   hoog.   Daardoor   is   hun   kracht   enorm   sterk, invloedrijk   en   diep   helend.   Elohim   is   een   meervoudsvorm.   Zij   komen   nooit   alleen, werken   samen   in   groepen   en   kleurstralen.   Als   je   de   Elohim   aanroept   en   je   door   hun kracht   laat   omringen   en   doordringen,   dan   werkt   dit   door   op   alle   niveaus.   Helemaal tot in je ziel. De   Elohim   ondersteunen,   begeleiden   en   versnellen   onze   ontwikkelingen   en   processen Zij   maken   het   ons   mogelijk   om   innerlijke   vrede   te   vinden,   ons   ware   wezen   te   ontdekken en   van   daaruit   te   leven.   De   Elohim   verbinden   ons   met   wijsheid   en   kracht.   Ze   bieden   ons   de kans   om   onze   scheppende   krachten   te   ontplooien   en   leren   ons   verantwoordelijkheid   te nemen   en   in   harmonie   te   leven.   De   Elohim   en   andere   scheppende   krachten   werken   samen   en ondersteunen ons. Tijdens   de   Elohim   avonden   begeleid   ik   de   aanwezigen   in   een   aantal   meditaties   (gericht   op   de   thema’s die   er   spelen   bij   de   aanwezigen),   waarbij   specifieke   Elohim   groepen   hun   kracht,   ondersteuning   en diepe   heling   aanbieden.   Hoe   meer   iemand   zich   open   kan   stellen   en   zijn   aandacht   kan   richten,   hoe dieper   de   heling   kan   gaan.   Doordat   de   meditaties   gezamenlijk   worden   gedaan,   wordt   de   kracht   ook weer versterkt. Elohim   werken   ook   in   combinatie   met   Aartsengelen   en   Opgestegen   Meesters,   die   allemaal   ook   weer hun   specifieke   werking   hebben   en   aansluiting   met   ons   kunnen   maken.   De   Elohim   avonden   worden geheel   geregisseerd   vanuit   de   lichtwereld.   Als   mens   van   vlees   en   bloed   ben   ik   voor   de   deelnemers dikwijls   gemakkelijker   te   volgen   dan   al   die   prachtige   onstoffelijke   lichtwezens.   Volledig   afgestemd   op hemel   en   aarde   leg   ik,   vanuit   aards   perspectief,   aan   de   deelnemers   uit   wat   er   gebeurt   en   wat   de boodschap   is.   Zodat   de   engelen   en   meesters   toegang   krijgen   bij   de   aanwezigen   in   de   zaal,   doordat die zich meer open stellen. Meer informtie over de Elohim vind je op mijn praktijk website. klik hier

Persoonlijke readings (helderziende waarnemingen)

Gedurende   de   avond   komt   er   ook   veel   ‘bezoek’   langs   voor   de   fysiek aanwezigen   in   de   kerk.   Waar   nodig   krijg   ik   een   ‘seintje’   en   leg   ik   in   een persoonlijke   reading   uit   aan   de   betrokkene(n)   wat   er   gebeurt.   Zo   kan een   overleden   dierbare   een   boodschap   over   willen   brengen,   los   gelaten willen    worden    of    juist    meer    verbinding    willen,    etc.    Kan    iemand    om vergeving   komen   vragen   of   die   juist   komen   schenken.   Of   gaat   het   om verantwoordelijkheid   die   op   de   verkeerde   schouders   rust.   Slechts   enkele kleine   voorbeelden   van   onderwerpen   die   altijd   aan   de   orde   komen.   Ik kijk, luister, voel en leg uit.

Mineralen, kristallen en kristallen schedels

In   mijn   afstemming   op   de   avond   neem   ik   ook   altijd   mineralen,   kristallen   en   kristallen schedels   mee   die   aangeven   ook   hun   steentje   bij   te   willen   dragen   aan   de   avond.   Ze   staan opgesteld   in   de   zaal   en   werken   als   een   team   met   de   engelen   en   met   mij   samen. Sommigen   geven   mij   tijdens   de   avond   ook   aan   dat   ze   bij   een   deelnemer   in   de   buurt   of in   handen   willen   worden   gehouden.   Ik   zet   ze   dan   bij   de   persoon   neer   of   geef   ze   in handen.   Kristallen   schedels   werken   als   begeleiders   in   een   steen.   Ze   begeleiden   en versnellen   onze   processen.   De   deelnemers   mogen   (voor   eigen   verantwoording)   hun eigen stenen ook meenemen naar de avond.

Bijzondere locaties

Deze   avonden   organiseer   ik   op   bijzondere   locaties.   Bij   voorkeur   in   een   kerk   of   kapel   die gebouwd   is   op   leylijnen   en/of   een   bron   (zoals   Eenigenburg).   De   krachtige   positieve aardse    energie    ervan    ondersteunt    de    processen    die    tijdens    de    avond    plaatsvinden. Inmiddels   behoren   de   kerkjes   in   Eenigenburg,   Oudorp,   Westerland   en   Volendam tot    de    vaste    locaties    waar    ik    met    regelmaat    terugkeer.    Het    zijn    totaal verschillende   kerkjes   waar   het   -   elk   op   een   eigen   unieke   manier   -   super voelt!  Speciale data De   geplande   data   zijn   ook   verre   van   willekeurig….   Ik   maak   dankbaar   gebruik   van   de   bijzondere energie   die   bepaalde   data   met   zich   mee   brengen.   Bij   de   planning   kijk   ik   naar   de   stand   van   de maan,   de   maya   kalender,   numerologie,   dagen   waarop   van   oudsher   bepaalde   rituelen   of   feesten worden gehouden, etc. GAP dagen GAP Dagen - de zwarte vakjes in de Maya kalender GAP   staat   voor   Galactisch   Activerings   Portaal.   De   Mayakalender   (260   dagen)   kent   52   van   deze poortdagen,   hiernaast   afgebeeld   met   een   zwart   vakje.   Op   een   poortdag   word   je   opgeroepen om   zelf   de   schakel   (portaal)   te   zijn   tussen   de   aarde   en   de   kosmos.   Kosmische   kennis   is intuïtief   gemakkelijker   te   ontvangen   op   een   poortdag.   Luister   goed   naar   je   wat   je   lichaam   je   te vertellen   heeft,   in   het   bijzonder   op   een   poortdag.   Als   je   gevolg   geeft   aan   wat   je   lichaam   nodig heeft, kun je de kosmische kennis gemakkelijker tot je nemen. Reserveren is verstandig Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om deel te nemen aan een Elohim avond. Voor een overzicht van de geplande data en locaties verwijs ik je naar de evenementen agenda Wil   je   zeker   zijn   van   een   plaats,   geef   je   dan   van   tevoren   even   per   e-mail   bij   mij   op   via d.forrer@quicknet.nl   Dan   ontvang   je   kort   tevoren   ook   nog   een   mail   met   details   voor   de avond.
Elohim Meditaties.nl is een onderdeel van  Praktijk Danielle Forrer webshop-danielleforrer.nl Adres Neptunusstraat 77 1771 BT Wieringerwerf e: d.forrer@quicknet.nl f: 0629260400 kvk:  5230988

Intensief helende Elohim meditaties (Elohim avonden)

Maandelijks        organiseer        ik avonden   op   unieke   locaties   waar ik     –     in     samenwerking     met engelen         en         opgestegen meesters      -      met      meerdere mensen    tegelijk    aan    de    slag kan.    Deze    avonden    noem    ik ‘Intensief   Helende   Elohim   Meditaties’,   afgekort   ‘Elohim avonden’.   Voor   degenen   die   zo’n   avond   nog   nooit   mee hebben   gemaakt,   zal   ik   proberen   te   omschrijven   wat   dit   nou   voor avonden zijn…. Op   een   Elohim   avond   houd   ik   mij   bezig   met   alle   aanwezigen   in   de zaal.   Natuurlijk   is   er   voor   de   aanwezigen   veel   minder   tijd   en   aandacht beschikbaar   dan   in   een   persoonlijk   consult.   En   toch   gebeurt   er   op deze    avonden    doorgaans    heel    veel!    Zo    kan    er    veel    belasting    los worden   gelaten,   pijn   geheeld   en   kracht   op   worden   gehaald.   Het   is volledig   maatwerk   en   de   regie   geef   ik   volledig   over   in   grotere   handen. Gedurende     de     avond     gebruik     ik     o.a.     mijn     vaardigheden     als aurareader,   waardoor   ik   nauwkeurig   hoor,   zie,   voel   en   weet   wat   ‘de bedoeling’ is.

Thema’s

Iedere   avond   is   uniek   en   heeft   een   of   meerdere   thema’s.   Welke   dat   is of   zijn   ontdek   ik   ook   pas   op   de   avond   zelf.   De   thema’s   houden   altijd verband   met   de   processen   die   al   (bewust   of   sluimerend)   spelen   bij   de deelnemers.   Iedere   aanwezige   die   in   hetzelfde   proces   verkeert,   in welk   stadium   (van   begin   tot   afronding)   dan   ook,   beïnvloedt   elkaar positief.   De   readings   kunnen   inzicht   brengen   en   de   Elohim   meditaties zijn   erop   gericht   om   de   thema´s   met   behulp   van   de   kracht   van   de engelen te ondersteunen en te helen. Het    komt    regelmatig    voor    dat    deelnemers nog   iets   met   elkaar   uit   te   werken   hebben vanuit   een   verleden   waar   ze   zich   niet   bewust van     waren.     Nadat     ik     verheldering     heb gebracht   (door   de   historie   te   schouwen   en voor   de   betrokkenen   begrijpelijk   te   duiden) en   er   voldoende   bewustzijn   is,   kan   er   heling plaatsvinden.    Dat    kan    maken    dat    iemand    zich    kilo’s    lichter    kan voelen,   alsof   er   een   zware   last   van   zich   af   is   gevallen.   Of   dat   iemand zich    juist    zwaarder    voelt,    doordat    hij    zich    beter    met    de    aarde verbinden   kan.   Ik   vind   het   keer   op   keer   weer   zo   bijzonder   hoe   het mogelijk   is   dat   mensen,   die   elkaar   in   het   dagelijks   leven   nog   nooit gezien   hebben,   toch   samen   worden   gebracht   in   een   zaal   op   een Elohim    avond,    zodat    er    stukken    vanuit    een    gezamenlijk    verleden geheeld kan worden.

Elohim, Aartsengelen en Opgestegen Meesters

Elohim   zijn   scheppingsengelen.   Zij   staan   in   directe verbinding     met     de     scheppende     kracht.     Hun liefdevolle   trilling   is   enorm   hoog.   Daardoor   is   hun kracht    enorm    sterk,    invloedrijk    en    diep    helend. Elohim   is   een   meervoudsvorm.   Zij   komen   nooit   alleen, werken   samen   in   groepen   en   kleurstralen.   Als   je   de Elohim   aanroept   en   je   door   hun   kracht   laat   omringen   en doordringen,   dan   werkt   dit   door   op   alle   niveaus.   Helemaal tot in je ziel. De      Elohim      ondersteunen,      begeleiden      en      versnellen      onze ontwikkelingen en processen Zij maken het ons mogelijk om innerlijke vrede   te   vinden,   ons   ware   wezen   te   ontdekken   en   van   daaruit   te leven.   De   Elohim   verbinden   ons   met   wijsheid   en   kracht.   Ze   bieden ons   de   kans   om   onze   scheppende   krachten   te   ontplooien   en   leren   ons verantwoordelijkheid   te   nemen   en   in   harmonie   te   leven.   De   Elohim   en andere scheppende krachten werken samen en ondersteunen ons. Tijdens   de   Elohim   avonden   begeleid   ik   de   aanwezigen   in   een   aantal meditaties   (gericht   op   de   thema’s   die   er   spelen   bij   de   aanwezigen), waarbij   specifieke   Elohim   groepen   hun   kracht,   ondersteuning   en   diepe heling   aanbieden.   Hoe   meer   iemand   zich   open   kan   stellen   en   zijn aandacht   kan   richten,   hoe   dieper   de   heling   kan   gaan.   Doordat   de meditaties   gezamenlijk   worden   gedaan,   wordt   de   kracht   ook   weer versterkt. Elohim   werken   ook   in   combinatie   met   Aartsengelen   en   Opgestegen Meesters,   die   allemaal   ook   weer   hun   specifieke   werking   hebben   en aansluiting    met    ons    kunnen    maken.    De    Elohim    avonden    worden geheel   geregisseerd   vanuit   de   lichtwereld.   Als   mens   van   vlees   en bloed   ben   ik   voor   de   deelnemers   dikwijls   gemakkelijker   te   volgen   dan al    die    prachtige    onstoffelijke    lichtwezens.    Volledig    afgestemd    op hemel   en   aarde   leg   ik,   vanuit   aards   perspectief,   aan   de   deelnemers uit   wat   er   gebeurt   en   wat   de   boodschap   is.   Zodat   de   engelen   en meesters   toegang   krijgen   bij   de   aanwezigen   in   de   zaal,   doordat   die zich meer open stellen. Meer informtie over de Elohim vind je op mijn praktijk website. klik hier

Persoonlijke readings (helderziende waarnemingen)

Gedurende     de     avond     komt     er     ook     veel ‘bezoek’   langs   voor   de   fysiek   aanwezigen   in   de kerk.   Waar   nodig   krijg   ik   een   ‘seintje’   en   leg   ik in     een     persoonlijke     reading     uit     aan     de betrokkene(n)    wat    er    gebeurt.    Zo    kan    een overleden   dierbare   een   boodschap   over   willen brengen,    los    gelaten    willen    worden    of    juist meer   verbinding   willen,   etc.   Kan   iemand   om   vergeving   komen   vragen of   die   juist   komen   schenken.   Of   gaat   het   om   verantwoordelijkheid   die op   de   verkeerde   schouders   rust.   Slechts   enkele   kleine   voorbeelden van   onderwerpen   die   altijd   aan   de   orde   komen.   Ik   kijk,   luister,   voel   en leg uit.

Mineralen, kristallen en kristallen schedels

In    mijn    afstemming    op    de    avond    neem    ik    ook    altijd mineralen,    kristallen    en    kristallen    schedels    mee    die aangeven   ook   hun   steentje   bij   te   willen   dragen   aan   de avond.   Ze   staan   opgesteld   in   de   zaal   en   werken   als   een team   met   de   engelen   en   met   mij   samen.   Sommigen geven    mij    tijdens    de    avond    ook    aan    dat    ze    bij    een deelnemer   in   de   buurt   of   in   handen   willen   worden   gehouden.   Ik   zet   ze dan   bij   de   persoon   neer   of   geef   ze   in   handen.   Kristallen   schedels werken   als   begeleiders   in   een   steen.   Ze   begeleiden   en   versnellen onze   processen.   De   deelnemers   mogen   (voor   eigen   verantwoording) hun eigen stenen ook meenemen naar de avond.

Bijzondere locaties

Deze    avonden    organiseer    ik    op    bijzondere    locaties.    Bij voorkeur   in   een   kerk   of   kapel   die   gebouwd   is   op   leylijnen en/of   een   bron   (zoals   Eenigenburg).   De   krachtige   positieve aardse   energie   ervan   ondersteunt   de   processen   die tijdens   de   avond   plaatsvinden.   Inmiddels   behoren de     kerkjes     in     Eenigenburg,     Huisduinen     en Volendam    tot    de    vaste    locaties    waar    ik    met regelmaat   terugkeer.   Het   zijn   totaal   verschillende   kerkjes   waar   het   - elk   op   een   eigen   unieke   manier   -   super   voelt!   Per   27   oktober   2016 wordt Westerland aan dit lijstje met favoriete locaties toegevoegd. Speciale data De   geplande   data   zijn   ook   verre   van   willekeurig…. Ik    maak    dankbaar    gebruik    van    de    bijzondere energie   die   bepaalde   data   met   zich   mee   brengen. Bij   de   planning   kijk   ik   naar   de   stand   van   de   maan, de   maya   kalender,   numerologie,   dagen   waarop   van   oudsher   bepaalde rituelen of feesten worden gehouden, etc. GAP dagen GAP Dagen - de zwarte vakjes in de Maya kalender GAP     staat     voor     Galactisch     Activerings     Portaal.     De Mayakalender   (260   dagen)   kent   52   van   deze   poortdagen, hiernaast   afgebeeld   met   een   zwart   vakje.   Op   een   poortdag word   je   opgeroepen   om   zelf   de   schakel   (portaal)   te   zijn tussen    de    aarde    en    de    kosmos.    Kosmische    kennis    is intuïtief    gemakkelijker    te    ontvangen    op    een    poortdag. Luister   goed   naar   je   wat   je   lichaam   je   te   vertellen   heeft,   in   het bijzonder   op   een   poortdag.   Als   je   gevolg   geeft   aan   wat   je   lichaam nodig heeft, kun je de kosmische kennis gemakkelijker tot je nemen. Reserveren is verstandig Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om deel te nemen aan een Elohim avond. Voor een overzicht van de geplande data en locaties verwijs ik je naar de evenementen agenda Wil je zeker zijn van een plaats, geef je dan van tevoren even per e-mail bij mij op via d.forrer@quicknet.nl Dan ontvang je kort tevoren ook nog een mail met details voor de avond.
Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400